Baza ON Gdańsk
prywatna strona przyjaciół BON
 

ZADANIA


BAZA ON GDAŃSK

- obsługa oznakowania nawigacyjnego

- przygotowanie i wystawianie oznakowania nawigacyjnego

- wydobywanie przeszkód

- prace sondażowe /tabor pływający/

- przygotowanie i wystawianie oznakowania nawigacyjnego dla obcych firm

- utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego w pełnej gotowości /usuwanie awarii/

GRUPA ON GDYNIA

- przygotowanie sprzętu optycznego dla oznakowania nawigacyjnego

- obsługa znaków lądowych i pływających

- usuwanie awarii znaków lądowych i pływających

- konserwacja oznakowania nawigacyjnego lądowego

- modernizacja znaków nawigacyjnych

- całodobowe monitorowanie znaków nawigacyjnych i systemów radionawigacyjnych (DGPS)

- nadzór techniczny nad prawidłową pracą zespołów podtrzymania zasilania latarń morskich i systemu VTS

- wdrażanie nowych technik w oznakowaniu nawigacyjnym

- obsługa techniczna systemu stacji referencyjnych DGPS w Rozewiu i Dziwnowie

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

- administrowanie budynkami i obiektami technicznymi BON

- zabezpieczanie materiałowo-techniczne oraz pracownicze taboru pływającego, grup ON, latarń i stacji nautycznych

GRUPA ON GDAŃSK

- konserwacja oznakowania nawigacyjnego na lądzie

- remont pław, znaków lądowych i innych

- przygotowywanie pław do wystawiania na wodzie

- prace remontowe na rzecz taboru pływającego i innych, podległych komórek Urzędu Morskiego

TABOR PŁYWAJĄCY

- obsługa oznakowania nawigacyjnego

- wykonywanie prac sondaż

- wydobywanie przeszkód

- usuwanie awarii pływającego oznakowania nawigacyjnego

- konserwacja i prace remontowe na jednostce pływającej

- konserwacja oznakowania nawigacyjnego pływającego

LATARNIE I STACJE NAUTYCZNE

- zabezpieczanie obiektu /całodobowe/

- obsługa zespołów i urządzeń elektrycznych

- kontrola charakterystyki świateł nawigacyjnych

- nadzorowanie sprawności technicznej urządzeń

- konserwacja urządzeń elektrycznych
Copyright (c) 2014-2019 bazagdansk.pl