Baza ON Gdańsk
prywatna strona przyjaciół BON
 

GRUPA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO GDYNIA

Centrum Monitorowania Systemów NawigacyjnychCentrum Monitorowania Systemów Nawigacyjnych mieści się w budynku Radiolatarni Gdynia. Głównym jego zadaniem jest całodobowe monitorowanie morskich i lądowych znaków nawigacyjnych oraz systemów radionawigacyjnych (DGPS, RTK, AIS).
Na stronie przedstawione są informacje o monitorowanych systemach, obsługiwanych przez Grupę ON Gdynia. System monitorowania stacji DGPS ROZEWIE i DZIWNÓW >>Beaacon.net<< 
 System monitorowania stacji AtoN AIS >>Horizon/SyMon<<
 System monitorowania oznakowania nawigacyjnego >>Pharomac/Zatoka Gdańska<< 
 Monitorowanie pracy Stacji Bazowych AIS (HEL, ROZEWIE, KRYNICA MORSKA)
 Monitorowanie pracy Stacji Bazowej RTK-HEL
grupaongdynia

DOKUMENTY

     POLISH  DGPS TransNav 2009 fin
     Modernization of DGPS in Poland  
     Status Polskiego Systemu AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS)  
     Stacje radio-nawigacyjne Urzędu Morskiego w Gdyni  
     Tabela stacji DGPS na Bałtyku  
     Tabela stacji DGPS-PL  
   

LINKI ZEWNĘTRZNE

     Oznakowanie nawigacyjne na Zatoce Gdańskiej
     Morski system oznakowania IALA  (www.navipedia.pl)
     Serwisowe fotki oznakowania nawigacyjnego
     Kamera - Gdyńska Marina
   


Copyright (c) 2014-2019 bazagdansk.pl