Morska Pielgrzymka Rybaków na odpust Św. Piotra i Pawła w Pucku

26-06-2018

W dniu 23 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna morska pielgrzymka rybaków. Ta nie­zwy­kła piel­grzymka odbywa się nie­prze­rwa­nie od 1981 roku. W odpust świę­tych apo­sto­łów Pio­tra i Pawła na Zatokę Pucką wypły­wają dzie­siątki ude­ko­ro­wa­nych łodzi i kutrów.


Mor­ska Piel­grzymka Ryba­ków rusza po poran­nej mszy w kościele w Kuź­nicy. Łodzie mniej wię­cej w poło­wie drogi są witane przez łodzie ryba­ków z Pucka. Piel­grzymi po krót­kiej modli­twie na morzu płyną do małego portu rybac­kiego u stóp puc­kiej fary, gdzie odpra­wiana jest msza święta.

Tra­dy­cja piel­grzy­mek wod­nych sięga 1217 roku, kiedy to miejscowość Puck otrzy­mała zgodę na urzą­dza­nie jar­mar­ków w dzień patro­nów para­fii. Miesz­kańcy Pół­wy­spu Hel­skiego z braku innej możliwości musieli docierać tu łodziami.

W 1922 roku oddano do użytku linię kole­jową z Pucka do Helu, zwy­czaj mor­skiego pielgrzymo­wa­nia zaczął wów­czas zanikać.

Do reak­ty­wo­wa­nia tej tra­dy­cji morskich pielgrzymek doszło dzięki inicjatywie zna­ko­mi­tego żegla­rza, szkut­nika, ini­cja­to­ra regat sta­rych rybac­kich łodzi żaglo­wych Kaszëb­sczi Bôtë pód ¯eglami.

Cała impreza odbywa się corocznie według podobnego schematu: Port rybacki w Pucku

- wypły­nię­cie kutrów z portu rybac­kiego na spo­tka­nie z piel­grzy­mami na wodach Zatoki Puckiej

- nabo­żeń­stwo na zatoce w inten­cji rybaków

- powrót kutrów

- msza św. z udzia­łem Metro­po­lity Gdań­skiego

- występy muzyczne

- poże­gna­nie piel­grzymki rybackiej.
           


 

Copyright ©2014-2022 BazaGdansk.pl, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 808
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem